PROTETYKA

W zakres protetyki wchodzi uzupełnianie zarówno utraconych tkanek zęba, jak i pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba, pomijając względy estetyczne, nie jest obojętna dla całego układu żucia. Ubytek taki należy jak najszybciej uzupełnić, ponieważ zęby stanowią tak spójny zespół, że zaniechanie tego może prowadzić do przesuwania się i obracania się zębów sąsiadujących z luką, "wydłużania się" zębów przeciwstawnych i zaniku kości. Wszystko to może doprowadzić do utraty kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

 

Warto wiedzieć...

  • braki zębowe, nawet pojedyncze należy jak najszybciej uzupełniać 
  • pacjenci z protezami ruchomymi na początku użytkowania powinni spożywać pokarmy płynne i miękkie
  • długotrwałe stosowanie klejów do protez jest niekorzystne, może maskować niedoskonałości protez

Cennik